Referenser

Exempel på arbeten vi gjort för våra kunder.

- Logotyp

- Hemsida

- Visitkort/tidkort

- Affischer

 

- Layout  av informationsbroschyrer

- Bildval och inköp

 

- Logotyp och grafisk profil

- Hemsida och löpande uppdateringar

- Layout och tryck av visitkort, - korrespondenskort, foldrar, förpackning

- Fotografering och bildretusch

- Logotyp och grafisk profil

- Hemsida och löpande uppdateringar

- Layout och tryck av visitkort, broschyrer, foldrar, förpackning, vepor, fönsterdekor, skyltar

- Fotografering och bildretusch

- Utbildning av inhouse-byrå i grafisk kommunikation och programvaror. Isamband med utbildningen skapades hemsidan.

- Tryck av utskick och visitkort

 

- Hemsida och löpande uppdateringar

- Bildbank